Tietosuojaseloste

Voimassa 29.11.2020 alkaen.

 

Rekisterinpitäjä

ROSULIKKA

3146837-8

Rajahovintie 8, 80510 Kontiolahti

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa

Roosa Piiparinen

Rajahovintie 8, 80510 Kontiolahti

rosulikka@rosulikka.com

Henkilörekisterin nimi

ROSULIKKA- verkkokaupan uutiskirjeen tilaajat

ROSULIKKA- verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ROSULIKKA- verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään toimitus- ja maksujärjestelyjä, sekä markkinointia varten.

rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoje ovat: Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ROSULIKKA-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessä.

tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Välttämättömiä yhteystietoja luovutamme Postille, liittyen tuotteiden kuljetukseen.

rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja mahdolliset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä hänestä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asteuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

SHOPPING BAG 0