Tietosuojaseloste

Voimassa 29.11.2020 alkaen.

Rekisterinpitäjä

Henkilörekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

rekisterin tietosisältö

säännönmukaiset tietolähteet

tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

rekisterin suojauksen periaatteet

tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet